Abschnitt

 • Alle aufklappenAlle zuklappen

 • Hinweis: Ein Klick auf den Abschnittsnamen blendet den Inhalt ein oder aus.


 • 1. Proiecte de acvacultură-piscicultură

  Din activitatea noastră în anii 2008-2012:

  Ø  Implementare Sisteme de hrănire în ferme piscicole

  • Iaz piscicol Comana, jud. Giurgiu
  • Ferma salmonicolă Izvoru, jud. Argeş
  • Proiect Nucet, jud. Dâmboviţa
  • Ferma piscicolă Lozova, jud. Galaţi
  • Ferma piscicolă (păstrăv) Izvoru Malului, Câmpulung Moldovenesc, Suceava
  • Ferma piscicolă tilapia Drăgăneşti
  • Staţiunea de cercetare Ezăreni Iaşi, Facultatea Al I Cuza Iaşi – monitorizare implementare proiect şi asistenţă tehnică

   

  2. Inventarierea biodiversităţii

  • Parcul Natural Comana
  • Valea Dâmboviţei
  • Geoparcul Mehedinţi
  • Lacul Snagov

  3. STUDII DE IMPACT DE MEDIU (IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITĂŢII)

  • Crăciun Nicolae –S.E.AQUATERRA, Subcontract cu I.S.P.H. (Institutul de studiu şi proiectări hidroenergetice-colectivul de studii de impact de mediu), 1996, Studiu de impact ecologic produs asupra mediului de amenajarea hidoenergetică Schitu- Goleşti, jud. Argeş, 1996 -1997.
  • Crăciun Nicolae–S.E.AQUATERRA, 1996, subcontract de cercetare cu I.S.P.H. (Institutul de Studiu şi Proiectări Hidroenergetice-Colectivul de Studii de Impact de Mediu), 1996, Studiu de impact ecologic produs asupra mediului al amenajării hidroenergetice Râuşor-Râul Târgului, Lereşti, jud. Argeş.
  • Crăciun Nicolae–S.E.AQUATERRA, 2005, Subcontract cu S.C.G.E.S.A. PROD, Comana, Studiul de impact cu privire la impactul produs asupra mediului produs de amenajarea turistică “Satul European Comana”.
  • Crăciun Nicolae–S.E.AQUATERRA, 2006, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu de impact asupra biodiversităţii al parcurilor eoline din comuna Valea Nucarilor, jud. Tulcea.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2006, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu de impact asupra biodiversităţii al parcurilor eoline din comuna Valea Nucarilor, jud. Tulcea.
  • Crăciun Nicolae–S.E.AQUATERRA, 2007, Subcontract de cercetare a biodiversităţii şi realizare a studiului de impact cu Asociaţia Familială Croitoru, comuna Călugăreni, sat Crucea de Piatră, Jud. Giurgiu, Realizarea studiului de impact pentru Ferma Mixtă Familială şi casa de recuperare şi agrement realizate de asociaţia familială Croitoru Eugen şi Croitoru Valentina, mai – septembrie 2007.
  • Crăciun Nicolae–S.E.AQUATERRA, 2007, Subcontract cu asociaţia familială Ohreac Sandu, sat. Crucea de Piatră, Studiului de impact pentru Realizarea Fermei de Plante Medicinale realizată de Asociaţia Familială Sandu Ohreac.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2007, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul potenţial al parcurilor eoliene din zona Dorobanţu – Luminiţa – Topolog (jud. Tulcea, România) asupra biodiversităţii.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2007, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul potenţial al parcurilor eoliene din satele Văcăreni şi Isaccea (jud. Tulcea, România) asupra biodiversităţii.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2008, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul potenţial al Parcului Eolian Medgidia - Ciocarlia, (jud. Constanţa, Romania) asupra biodiversităţii, 2008.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2008, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul potenţial al Parcului Eeolian de la Peştera, (jud. Constanţa, Romania) asupra biodiversităţii.
  • Ø  Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2009, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul construcției centralei termoelectrice 1 x 800MW Zona Liberă Galați asupra biodiversității.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2009, RAPORTUL LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul Înfiinţarea complexului agroturistic „Valea Gurbanului” sau „Casa Florin Pârvu”.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2009, Studiu privind potențialul impact al investiției ”Proiect complex de alimentare cu apa, canalizare, constructie drumuri si edificii social culturale in comuna Calugareni, jud. Giurgiu” asupra zonelor de protecție comunitară SCI-SPA Comana.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2009, Studiu privind impactul potenţial al pisciculturii intensive asupra speciilor şi habitatelor naturale din perimetrul ROSPA 0102 Suhaia, 2009.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2009, Raport de mediu la „Planul de management al ariei naturale de protecție specială avifaunistică Balta Suhaia”.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2010, Subcontract S.C. KVB Economic, Parc Eolian Socol – Studiu privind impactul potențial asupra faunei.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2010, Subcontract S.C. KVB Economic, Monitorizare și elaborare raport de monitorizare pentru aeroportul „Adunații-Copăceni”.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2010, Subcontract S.C. KVB Economic, Studiu de fezabilitate cu privire la realizarea parcului eolian din localitățile Mândreşti – Smulți – Crăiești-Orlești.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2010, Subcontract S.C. KVB Economic, Raport de monitorizare a biodiversității în zona Medgidia Sud – Peștera în vederea construirii unui parc eolian.

   


   Nur 'Thema 1' anzeigen
  • Servicii de consultanţă

              

   OFERTĂ DE PRESTĂRI SERVICII CONSULTANŢĂ

   ACCESARE FONDURI EUROPENE ŞI STUDII DE IMPACT DE MEDIU

    

        Echipa Aquaterra este formată din economişti, ingineri, biologi, cercetători, profesori universitari, voluntari care oferă consultanţă pentru investiţii prin fonduri europene nerambursabile 2014-2020. Avem o experienţă de 8 ani în consultanţă cu peste 120 proiecte finanţate prin fonduri europene.

   OFERIM GARANŢIA FINANŢĂRII PROIECTULUI DE INVESTIŢII


           Serviciile de consultanţă vizează urmatoarele domenii:

   1. Întocmire documentaţii complete pentru accesarea fondurilor europene pentru domeniul privat – FERME AGRICOLE (VEGETALE ŞI ANIMALE), ACHIZIŢII UTILAJE, SISTEME DE IRIGAŢII, CONSTRUCŢII, INFRASTRUCTURĂ;
   2. Întocmire documentaţii complete pentru accesarea fondurilor europene pentru domeniul public –  ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE, DRUMURI, PODURI, CLĂDIRI PUBLICE, BAZE SPORTIVE, PARCURI, SĂLI DE SPORT;
   3. proiectăm și realizăm FERME SUPERINTENSIVE ȘI INTENSIVE DE ACVACULTURĂ prin finanțări la cheie și asistăm până la finalizarea investiției în acvacultură (servicii de asistență, consultanță și achiziții de echipamente speciale de acvacultură) pentru finanțări europene (FEP-POP) și finanțări proprii;
   4. oferim servicii de PROIECTARE ȘI DE CONSULTANȚĂ DE MEDIU (studii de impact, evaluare adecvată, bilanțuri de mediu) pentru rețeaua Natura 2000, investiții în energie eoliană, hidroenergie, solară;
   5. EVALUAREA FLOREI ȘI FAUNEI prin proiecte europene  POS Mediu.
   6. proiectare GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, CASCADE ȘI IAZURI (BAZINE) DE GRĂDINĂ CU PEȘTI decorativi (crapi japonezi, carași de grădină, sturioni) pentru spații publice și grădini private;
   7. amenajăm ACVARII, TERARII, ACVATERARII;

   Documentaţiile cuprind:

   CERERE DE FINANŢARE ŞI ANEXE

   STUDIU DE FEZABILITATE

   STUDII DE TEREN (Studiu topografic-cadastral, Studiu geo, Studiu hidro)

   PROIECTUL TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE

   CAIETE DE SARCINI

   DOCUMENTAŢII PENTRU OBŢINERE AVIZE ŞI AUTORIZAŢII

   PLAN DE AFACERI

   PLAN DE MARKETING

   DOSARE DE ACHIZIŢIE – fişa de date şi caiete de sarcini

   CERERI DE PLATĂ

   CONSULTANŢĂ GENERALĂ

   CONSULTANŢĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

   CONSULTANŢĂ POST-IMPLEMETARE

   INSTRUIREA PERSONALULUI

   REPREZENTAREA BENEFICIARULUI ÎN RELAŢIILE CU TERŢII

               S.E. Aquaterra este o asociaţie profesională de conservare a biodiversităţii, din 1991, care reuneşte specialişti din Universitatea Bucureşti – Facultatea de Biologie, ICAS – Colectivul de Cinegetică şi Salmonicultură, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură, Institutul de Biologie al Academiei Române, Universitatea „Al. I. Cuza” – Facultatea de Biologie, ingineri silvici care lucrează în Direcţiile Silvice judeţene, jurnalişti.

                Suntem partener al posturilor Animal Planet şi Discovery în România pentru conservarea speciilor rare de floră şi faună sălbatică în parteneriat cu Facultatea de Biologie a Universităţii Bucureşti.

               Prin activitatea noastră ştiinţifică, fiind persoană juridică de cercetare ştiinţifică înscrisă în Registrul Naţional al Potenţialilor Contractori de la Ministrul Educaţiei şi Cercetării ANCS – deci recunoscută ca instituţie de cercetare ştiinţifică am desfăşurat activităţi de evaluare a efectivelor speciilor rare de peşti din habitatele de refugiu ale speciilor rare de peşti. Realizăm şi studii de impact, fiind autorizaţi din noiembrie 2007 de către Agenţia Naţională de Protecţia Mediului pentru efectuarea studiilor de impact de mediu, bilanţurilor de mediu, rapoartelor de mediu pentru diverse investiţii în vederea obţinerii autorizaţiilor de construcţie.

               Considerăm că prin activitatea lor profesională membrii S.E. Aquaterra şi-au adus aportul la activităţi dificile de conservare şi salvare a speciilor rare de peşti, la monitoringul şi managementul acestor specii . Am construit în curtea Facultăţii de Biologie un Complex Educaţional Ecologic constând din acvariu, fluvarium I şi II, motiv pentru care am primit PREMIUL I AL FUNDAŢIEI INTERNAŢIONALE FORD MOTOR COMPANY pentru activităţi de conservare a speciilor rare de plante şi animale în România şi în localitatea Frasin, judeţul Suceava este în curs de construire o a doua bază de cercetări pentru reconstrucţia ecologică a râurilor şi a zonei montane.

         Vă mulţumim pentru colaborare!

    


    Nur 'Thema 2' anzeigen
   •      Sponsorii care susţin financiar sau material proiectele S.E. AQUATERRA vor fi mediatizați prin oferta noastră de reclamă și publicitate în următoarele moduri:

    ·       Realizarea unor postere şi bannere de mari dimensiuni, pe care vor fi menționate firmele participante la proiect și care vor fi amplasate la sediul stațiunii: Frasin, Suceava, pe valea Bistriței, pentru delimitarea zonei de refugiu pe râu în sectorul localităților Cârlibaba-Ciocănești-Iacobeni-Vatra Dornei.

    ·     Menţionarea acestora într-un film documentar care este în curs de realizare de către echipa AQUATERRA.

    ·     Menţionarea acestora pe site-ul www.aquaterra.ro şi în toate reţelele social-media ale SE Aquaterra

    ·     Realizarea unei cărți cu speciile rare de pești din fauna României și enunțarea sponsorilor care au participat la realizarea sa.

    ·      Realizarea unor emisiuni la TVR 1 și posturile locale din Suceava: Favorit, N24, Etno TV, în parteneriat cu primăria comunei Ciocănești, odată cu participarea la Festivalul Național al Păstrăvului, (15-20 august).

                În cadrul proiectelor derulate, anual SE Aquaterra distribuie peste 10.00 pliante şi derulează cel puţin 10 proiecte educaţionale, de conştientizare, de cercetare, s.a.

    PROIECTELE NOASTRE AU CARACTER UNIC ÎN ROMÂNIA ŞI SE DERULEAZĂ PE PERIOADE ÎNDELUNGATE, VIZIBILITATEA SPONSORILOR FIIND MAXIMĂ!

     


     Nur 'Thema 3' anzeigen