• 1. Proiecte de acvacultură-piscicultură

  Din activitatea noastră în anii 2008-2012:

  Ø  Implementare Sisteme de hrănire în ferme piscicole

  • Iaz piscicol Comana, jud. Giurgiu
  • Ferma salmonicolă Izvoru, jud. Argeş
  • Proiect Nucet, jud. Dâmboviţa
  • Ferma piscicolă Lozova, jud. Galaţi
  • Ferma piscicolă (păstrăv) Izvoru Malului, Câmpulung Moldovenesc, Suceava
  • Ferma piscicolă tilapia Drăgăneşti
  • Staţiunea de cercetare Ezăreni Iaşi, Facultatea Al I Cuza Iaşi – monitorizare implementare proiect şi asistenţă tehnică

   

  2. Inventarierea biodiversităţii

  • Parcul Natural Comana
  • Valea Dâmboviţei
  • Geoparcul Mehedinţi
  • Lacul Snagov

  3. STUDII DE IMPACT DE MEDIU (IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITĂŢII)

  • Crăciun Nicolae –S.E.AQUATERRA, Subcontract cu I.S.P.H. (Institutul de studiu şi proiectări hidroenergetice-colectivul de studii de impact de mediu), 1996, Studiu de impact ecologic produs asupra mediului de amenajarea hidoenergetică Schitu- Goleşti, jud. Argeş, 1996 -1997.
  • Crăciun Nicolae–S.E.AQUATERRA, 1996, subcontract de cercetare cu I.S.P.H. (Institutul de Studiu şi Proiectări Hidroenergetice-Colectivul de Studii de Impact de Mediu), 1996, Studiu de impact ecologic produs asupra mediului al amenajării hidroenergetice Râuşor-Râul Târgului, Lereşti, jud. Argeş.
  • Crăciun Nicolae–S.E.AQUATERRA, 2005, Subcontract cu S.C.G.E.S.A. PROD, Comana, Studiul de impact cu privire la impactul produs asupra mediului produs de amenajarea turistică “Satul European Comana”.
  • Crăciun Nicolae–S.E.AQUATERRA, 2006, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu de impact asupra biodiversităţii al parcurilor eoline din comuna Valea Nucarilor, jud. Tulcea.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2006, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu de impact asupra biodiversităţii al parcurilor eoline din comuna Valea Nucarilor, jud. Tulcea.
  • Crăciun Nicolae–S.E.AQUATERRA, 2007, Subcontract de cercetare a biodiversităţii şi realizare a studiului de impact cu Asociaţia Familială Croitoru, comuna Călugăreni, sat Crucea de Piatră, Jud. Giurgiu, Realizarea studiului de impact pentru Ferma Mixtă Familială şi casa de recuperare şi agrement realizate de asociaţia familială Croitoru Eugen şi Croitoru Valentina, mai – septembrie 2007.
  • Crăciun Nicolae–S.E.AQUATERRA, 2007, Subcontract cu asociaţia familială Ohreac Sandu, sat. Crucea de Piatră, Studiului de impact pentru Realizarea Fermei de Plante Medicinale realizată de Asociaţia Familială Sandu Ohreac.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2007, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul potenţial al parcurilor eoliene din zona Dorobanţu – Luminiţa – Topolog (jud. Tulcea, România) asupra biodiversităţii.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2007, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul potenţial al parcurilor eoliene din satele Văcăreni şi Isaccea (jud. Tulcea, România) asupra biodiversităţii.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2008, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul potenţial al Parcului Eolian Medgidia - Ciocarlia, (jud. Constanţa, Romania) asupra biodiversităţii, 2008.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2008, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul potenţial al Parcului Eeolian de la Peştera, (jud. Constanţa, Romania) asupra biodiversităţii.
  • Ø  Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2009, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul construcției centralei termoelectrice 1 x 800MW Zona Liberă Galați asupra biodiversității.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2009, RAPORTUL LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul Înfiinţarea complexului agroturistic „Valea Gurbanului” sau „Casa Florin Pârvu”.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2009, Studiu privind potențialul impact al investiției ”Proiect complex de alimentare cu apa, canalizare, constructie drumuri si edificii social culturale in comuna Calugareni, jud. Giurgiu” asupra zonelor de protecție comunitară SCI-SPA Comana.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2009, Studiu privind impactul potenţial al pisciculturii intensive asupra speciilor şi habitatelor naturale din perimetrul ROSPA 0102 Suhaia, 2009.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2009, Raport de mediu la „Planul de management al ariei naturale de protecție specială avifaunistică Balta Suhaia”.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2010, Subcontract S.C. KVB Economic, Parc Eolian Socol – Studiu privind impactul potențial asupra faunei.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2010, Subcontract S.C. KVB Economic, Monitorizare și elaborare raport de monitorizare pentru aeroportul „Adunații-Copăceni”.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2010, Subcontract S.C. KVB Economic, Studiu de fezabilitate cu privire la realizarea parcului eolian din localitățile Mândreşti – Smulți – Crăiești-Orlești.
  • Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2010, Subcontract S.C. KVB Economic, Raport de monitorizare a biodiversității în zona Medgidia Sud – Peștera în vederea construirii unui parc eolian.

   


  Descriere servicii