• Servicii de consultanţă

             

  OFERTĂ DE PRESTĂRI SERVICII CONSULTANŢĂ

  ACCESARE FONDURI EUROPENE ŞI STUDII DE IMPACT DE MEDIU

   

       Echipa Aquaterra este formată din economişti, ingineri, biologi, cercetători, profesori universitari, voluntari care oferă consultanţă pentru investiţii prin fonduri europene nerambursabile 2014-2020. Avem o experienţă de 8 ani în consultanţă cu peste 120 proiecte finanţate prin fonduri europene.

  OFERIM GARANŢIA FINANŢĂRII PROIECTULUI DE INVESTIŢII


          Serviciile de consultanţă vizează urmatoarele domenii:

  1. Întocmire documentaţii complete pentru accesarea fondurilor europene pentru domeniul privat – FERME AGRICOLE (VEGETALE ŞI ANIMALE), ACHIZIŢII UTILAJE, SISTEME DE IRIGAŢII, CONSTRUCŢII, INFRASTRUCTURĂ;
  2. Întocmire documentaţii complete pentru accesarea fondurilor europene pentru domeniul public –  ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE, DRUMURI, PODURI, CLĂDIRI PUBLICE, BAZE SPORTIVE, PARCURI, SĂLI DE SPORT;
  3. proiectăm și realizăm FERME SUPERINTENSIVE ȘI INTENSIVE DE ACVACULTURĂ prin finanțări la cheie și asistăm până la finalizarea investiției în acvacultură (servicii de asistență, consultanță și achiziții de echipamente speciale de acvacultură) pentru finanțări europene (FEP-POP) și finanțări proprii;
  4. oferim servicii de PROIECTARE ȘI DE CONSULTANȚĂ DE MEDIU (studii de impact, evaluare adecvată, bilanțuri de mediu) pentru rețeaua Natura 2000, investiții în energie eoliană, hidroenergie, solară;
  5. EVALUAREA FLOREI ȘI FAUNEI prin proiecte europene  POS Mediu.
  6. proiectare GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, CASCADE ȘI IAZURI (BAZINE) DE GRĂDINĂ CU PEȘTI decorativi (crapi japonezi, carași de grădină, sturioni) pentru spații publice și grădini private;
  7. amenajăm ACVARII, TERARII, ACVATERARII;

  Documentaţiile cuprind:

  CERERE DE FINANŢARE ŞI ANEXE

  STUDIU DE FEZABILITATE

  STUDII DE TEREN (Studiu topografic-cadastral, Studiu geo, Studiu hidro)

  PROIECTUL TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE

  CAIETE DE SARCINI

  DOCUMENTAŢII PENTRU OBŢINERE AVIZE ŞI AUTORIZAŢII

  PLAN DE AFACERI

  PLAN DE MARKETING

  DOSARE DE ACHIZIŢIE – fişa de date şi caiete de sarcini

  CERERI DE PLATĂ

  CONSULTANŢĂ GENERALĂ

  CONSULTANŢĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

  CONSULTANŢĂ POST-IMPLEMETARE

  INSTRUIREA PERSONALULUI

  REPREZENTAREA BENEFICIARULUI ÎN RELAŢIILE CU TERŢII

              S.E. Aquaterra este o asociaţie profesională de conservare a biodiversităţii, din 1991, care reuneşte specialişti din Universitatea Bucureşti – Facultatea de Biologie, ICAS – Colectivul de Cinegetică şi Salmonicultură, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură, Institutul de Biologie al Academiei Române, Universitatea „Al. I. Cuza” – Facultatea de Biologie, ingineri silvici care lucrează în Direcţiile Silvice judeţene, jurnalişti.

               Suntem partener al posturilor Animal Planet şi Discovery în România pentru conservarea speciilor rare de floră şi faună sălbatică în parteneriat cu Facultatea de Biologie a Universităţii Bucureşti.

              Prin activitatea noastră ştiinţifică, fiind persoană juridică de cercetare ştiinţifică înscrisă în Registrul Naţional al Potenţialilor Contractori de la Ministrul Educaţiei şi Cercetării ANCS – deci recunoscută ca instituţie de cercetare ştiinţifică am desfăşurat activităţi de evaluare a efectivelor speciilor rare de peşti din habitatele de refugiu ale speciilor rare de peşti. Realizăm şi studii de impact, fiind autorizaţi din noiembrie 2007 de către Agenţia Naţională de Protecţia Mediului pentru efectuarea studiilor de impact de mediu, bilanţurilor de mediu, rapoartelor de mediu pentru diverse investiţii în vederea obţinerii autorizaţiilor de construcţie.

              Considerăm că prin activitatea lor profesională membrii S.E. Aquaterra şi-au adus aportul la activităţi dificile de conservare şi salvare a speciilor rare de peşti, la monitoringul şi managementul acestor specii . Am construit în curtea Facultăţii de Biologie un Complex Educaţional Ecologic constând din acvariu, fluvarium I şi II, motiv pentru care am primit PREMIUL I AL FUNDAŢIEI INTERNAŢIONALE FORD MOTOR COMPANY pentru activităţi de conservare a speciilor rare de plante şi animale în România şi în localitatea Frasin, judeţul Suceava este în curs de construire o a doua bază de cercetări pentru reconstrucţia ecologică a râurilor şi a zonei montane.

        Vă mulţumim pentru colaborare!

   


  Clienţii noştriOfertă reclamă și publicitate sponsor