Topic outline

 • Domenii de interes

  DOMENII

  eng

   

  gr

  fr

  Telemetria la pești

   

  Fish telemetry

  Fischtelemetrie

  Télémétrie des poissons

   

  Etologia peștilor

   

  Fish ethology

  Ethologie der Fische

  Écologie des poissons

  Ecologia peștilor

   

  Fish ecology

  Fischökologie

  Écologie des poissons

  Biochimia peștilor

   

  Fish biochemistry

  Fischbiochemie

  Biochimie des poissons

  Biologia reproducerii

  Biology of reproduction

  Biologie der Fortpflanzung

  Biologie de la reproduction

  Ecotoxicologie la pești și nevertebrate acvatice

  Ecotoxicology in fish and aquatic invertebrates

  Ökotoxikologie bei Fischen und wirbellosen Wassertieren

  Ecotoxicologie chez les poissons et invertébrés aquatiques

   

  Nutriția peștilor – producerea de nutrețuri combinate

  Fish nutrition – production of combined feeds

  Fischernährung – Herstellung von Mischfutter

  Nutrition des poissons - production d'aliments combinés

  Realizarea de sisteme electronice automatizate de hrănire a peștilor

  Realization of automated electronic fish feeding systems

  Realisierung automatisierter elektronischer

  Réalisation de systèmes électroniques automatisés d'alimentation des poissons

   

  Producerea de medicamente bio din plante marine pentru stațiile de incubație, pentru sterilizarea incubatoarelor și prevenirea bolilor virale și criptogamice

  Production of biomedicines from marine plants for hatcheries, for sterilization of incubators and prevention of viral and cryptogamic diseases

  Herstellung von Biomedikamenten aus Meerespflanzen für Brütereien, zur Sterilisierung von Inkubatoren und zur Vorbeugung von viralen und kryptogamen Krankheiten

  Production de biomédicaments à partir de plantes marines pour les écloseries, pour la stérilisation des incubateurs et la prévention des maladies virales et cryptogamiques

  Managementul ariilor protejate și conservarea speciilor – Natura 2000

  Management of protected areas and conservation of species

  Management von Schutzgebieten und Artenschutz - Natura 2000

  Gestion des aires protégées et conservation des espèces - Natura 2000

  Dezvoltarea zonei montane

  Development of the mountain area

  - Entwicklung des Berggebietes

  Développement de la zone de montagne

   

   


 • Premii, distincții

  1. Premiul Ford - premiul I de la Fundația Internațională Ford Motor Company pentru eforturi de conservare a speciilor indigene de plante și animale.

  Ford Motor Company a acordat premiul I pentru protecţia mediului în anul 2002 (Conservation and Enviromental Grants 2002) proiectului Salvarea aspretelui - fosila vie a faunei României, realizat de Societatea Ecologică Aquaterra; Proiectul s-a desfăşurat sub coordonarea dr. Nicolae Crăciun, iniţiatorul organizaţiei Aquaterra, lector în cadrul Catedrei de Biologie Animală al Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti. Aspretele este unul dintre cele mai rare specii de peşti, fiind decretat de Consiliul Europei prin Directiva Habitate drept cea mai ameninţată specie de peşti din lume. Activitatea Aquaterra de salvare a aspretelui şi a altor specii pe cale de dispariţie a fost promovată prin ştirile de cercetare ale Buletinului Informativ Săptămânal editat de Universitatea din Bucureşti.

   

  Decernarea premiilor Ford a avut loc în data de 19 noiembrie 2002, la Muzeul Naţional Cotroceni. La selecţie au participat 102 proiecte - un număr record în Europa Centrală şi de Est – realizate de către persoane fizice şi organizaţii ce vizează: protecţia mediului, a florei, a faunei şi a habitatului lor natural; protecţia patrimoniului naţional; ingineria mediului (reducerea poluării şi a consumului de resurse naturale); proiecte realizate de copii sau tineri. Premiul I a constat în acordarea unei sume de 5.000 $, în semn de recunoaştere a activităţii deja realizate. Aquaterra a folosit această finanţare pentru investiţii în echipamente pentru hormoni, reactivi, filtre, transportul materialelor biologice şi popularea fluvariilor în vederea reproducerii în captivitate şi a repopulării.

  (Sursa: Pagina Buletinului Informativ Săptămânal al Universităţii din Bucureşti.i http://www.unibuc.ro/ro/bis_eveniment)


   

  2. Premiul Animal Planet –ACORDAT IN ANUL 1996, pentru activitatea susţinută de conservare a biodiversităţii (premiu în valoare de 20.000 USD).

  3. Premiul UEPENTRU Complexul Educaţional Aquaterra Bucureşti 2005/2007


  • Afilieri

   Aquaterra este membră în asociaţii internaţionale de conservarea biodiversităţii:

   1.   membră a IAD – International Association for Danube Research   2.   membră a Federaţiei Internaţionale pentru Conservarea Ţestoaselor Terestre (Testudo hermanni) – SOPTOM, regiunea Var, Provence, colaboratoare a departamentului de Ecologie, Tehnologie şi Mediu a Universităţii din Marsilia, Provence, Franţa.  Reprezentăm în România Societatea Internaţională pentru Conservarea şi Protecţia Broaştelor Ţestoase cu sediul la GONFARON, Franţa.

   • Punct de lucru: Aquaterra Frasin, judeţul Suceava

        În anul 2002 a fost deschis punctul de lucru al SE Aquaterra din dorinţa de a extinde domeniile de cercetare şi în zona montană din regiunea Moldovei. Astfel, SE Aquaterra şi-a propus demararea unui proiect ambiţios care presupune dezvoltarea mai multor proiecte pilot în zona montană pentru sprijinirea fermierilor, introducerea unor tehnologii moderne în agricultură (acvaponie, permacultură, s.a.), promovarea turismului ecologic, sprijinirea tinerilor antreprenori locali, dezvoltarea spiritului civic al locuitorilor.