Secțiune • ·     Stațiunea noastră este în construcție de cîțiva ani și se dezvoltă  prin 

  • autofinanțare din sponsorizări donații , voluntariat prestat gratuit de către membri și voluntari ( studenți, elevi, alți tineri)
  • mici proiecte de studii de mediu de evaluare adecvată realizate cu mare expertiză științifică de către membrii asociației noastre (beneficiul reinvestindu-se în construcția stațiunii )
  • proiecte de cercetare științifică obținute cu greu la competițiile organizate de Ministerul Cercetării și alte tipuri de fonduri europene.

       Stațiunea noastră este unică în Romînia prin ceea ce se face în cadrul stațiunii (este o Mică Arcă  a Lui NOE în adevăratul sens al cuvîntului ) deoarece noi ne-am propus ca să creăm facilități de rezidență permanentă ( reproducere și creștere a cît mai multe specii foarte rare de pești din ihtiofauna de apă dulce a  Romîniei  și în general din Bazinul Dunării ) . 

       Anual ne-am propus ca să inițiem atunci cînd stațiunea va fi gata activități de reproducere dirijată a stocurilor de pești pe cre îi creștem aici de unde după 5-6 luni toamna să executăm acțiunile de repopulare a habitatelor din care speciile au dispărut deja sau sunt în pragul dispariției. 

       Astfel vom ajuta la salvarea speciilor rare de pești care în natură pînă ce nu se vor rezolva problemele grave de exterminare și regres a acestor specii ele să poată fi ținute în viață în stațiunea noastră așa cum se procedează și în alte locuri din lume , în special în UK, USA, Australia,Germania.

  2018

  Prezentarea activității desfășurate în anul 2018. 

  • Din drumul principal al localității, unde este amplasată stațiunea noastră a fost realizat drumul de legătură pe o lungime de 230ml ( s-au făcut săpături și transport de material ( pămînt în pantă )

  a.1- s-a realizat achiziția de

  ·       balast, nisip, alte tipuri de agregate minerale de rîu ,

  ·        transportul , descărcatul și nivelarea lui cu utilaje speciale - încărcător frontal cu cupă, utilizare de tractor cu remorcă basculabilă, excavator pentru încărcare/ descărcare,

  a.2-

  ·       nivelare cu utilaje grele de  agregate  minerale și tasare,săpare de rigole la marginile drumului pentru scurgerea apei conform standardelor de realizare de drumuri,

  ·       realizarea de 4 noi terase de parcare

  ·        Investitii in  Stație de producere de hrană vie( obiectiv sală de fitoplancton, obiectiv sală de zooplancton, obiectiv sală de înmulțit insecte (considerate o hrană vie  foarte nutritivă pentru pești care le mărește capacitatea de reproducere, starea de sănătate și vitalitatea , sporul de puiet care se poate astfel realiza)

  ·        sala de incubație a puietului,

  ·       centrul de educație a copiilor care deja s-a finalizat ca construcție din lemn.

  ·       b- S-au mai realizat scările de urcat/coborît la cele 2 clădiri principale ale stațiunii noastre din lemn natur ,

  ·       c- s-a realizat captarea a 9 izvoare de la o distanță de 4,5 km din munte  prin realizarea a 9 fîntîni și  9 filtre speciale .

  ·       d-S-a realizat săparea cu un buldoexcavator a canalului de aducțiune la adîncimea de 1,30 m  pentru ca apa să nu înghețe pe timpul iernii ,   s-au montat 2 conducte cu teuri , ramificații din loc în loc pe toată lungimea de traversat ( căci se vor mai realiza în viitor și alte bazine de acvacultură pentru a reproduce specii rare de amfibieni, pești, nevertebrate acvatice ).

  ·       e- Captarea apei din izvoare s-a realizat de la  o distanță de 4,5 km și de la mare altitudine de pe muntele din spatele stațiunii .  S-au montat  practic pentru aducțiunea apei 2 conducte de apă  de polietilenă de mare rezistență la presiune  de 30mm diametru ( un țol și un sfert)

  ·       .f-S-au săpat 9 fântăni fîntîni, s-au montat tuburile ,conductele cu teuri și robineți , s-au realizat cele 9 sisteme de filtrare a apei direct din izvoare.

  ·       În anul următor vom mai capta circa 15 izvoare pentru a se asigura necesarul de apă curată , liberă de germeni bacterieni patogeni , deoarece apa va fi utilizată doar pentru reproducerea speciilor rare de pești iar puietul, fiind foarte sensibil necesită la stația de incubație neapărat numai apă curată din freatic din izvoare.

  ·       g- s-au realizat confecții metalice (48 de  gabioane  și 48 de saltele din fier beton și plasă de gard)care se vor monta în anul viitor pentru regularizarea curgerii pîrîului Braniște care se află lîngă stațiune și unde se realizează cea de a doua aducțiune pentru creșterea peștilor de talie mare .

  ·       h- S-a realizat amenajarea celei de a 2- a sere de acvacultură și cercetare științifică pentru realizarea unor noi modele de filtre biologice utilizînd plante acvatice recunoscute ca biofiltre remarcabile( plantele plutitoare din 5 specii din flora Romîniei și a Europei  ). Aceste specii  din fam Lemnaceae( lintiță sau duckweed) au intrat recent în vizorul Agenției Spațiale Americane ( NASA), a multor centre de cercetări științifice ca plantele minunate ale viitorului  pentru capacitatea  lor de filtrare, biologică, capacitatea lor rapidă de reproducere  și compoziția biochimică mare în amidon, proteine , lipide , vitamine prehormoni naturali care fac din ele plantele viitorului pentru colonizarea planetei Marte . Vor deveni hrana ideală a astronauților și în paralel vor servi la realizarea biofiltrelor acvaponice în viziunea și cercetarea noastră revoluționară pentru a se produce în spații mici și controlate hrană vegetală din lintiță prelucrată  și procesată și  dar și hrană animală (pești crescuți în apa filtrată de lintiță în sisteme de producție mare superintensive) . Aceste sisteme de producție de hrană vor putea fi operaționale ușor și pe stația spațială internațională (în 10 ani). Această de a 2- a seră amenajată de noi în Arca lui Noe  este destinată inițierii acestor tipuri de  cercetări științifice majore  în viitorul apropiat .

  ·     Am derulat un contract de cercetare  științifică europeană numit cu acronimul Abaware care este în parteneriat cu 5 universități din 5 țări membre ale UE pe această temă după ideea asociației noastre de a realiza această a 2-a seră ca poligon experimental de cercetare și punere la punct a unor noi tehnologii de acvacultură în acest sens enunțat .

  ·       Amenajarea serei a constat în următoarele activități

  o   1- realizarea instalațiilor electrice de montaj a 60 de prize antigron pemntru mediu umed.

  o   2- montarea conductelor de apă la cele 25 de bazine de acvacultură. realizarea rafturilor și sudarea, montarea lor in sera acvaponică.

  o   3- montarea a 150 de acvarii pe rafturi  .

  o   4-realizarea montajului caloriferelor, fitingurilor, suporților pentru calorifere pentru instalația de încălzire a serei acvaponice.

  o   5- realizarea instalației exterioare de cămine și distribuitoare de apă , săpat canale și realizarea a 5 bazine de acvacultură afară,

  o   construirea a 6 cămine noi pentru ramificațiile conductelor și a rețelei exterioare de conducte pentru ducerea apei la toate bazinele și construcțiile din stațiune.

  o   Noi dorim  pentru ,ca în viitor să amenajăm aceste bazine la terminarea lor pentru colecțiile de specii foarte rare de pești cu apă din izvoare, fiind alimentația deja acum realizată.

  o   În realizarea acestor investiții  activitățile s-au desfășurat cu un volum foarte mare de voluntariat prestat de către membrii asociației noastre( elevi, studenți, tineri, chiar vîrstnici ) în tot timpul acestui an . La noi se lucrează tot timpul la stațiune, noi fiind o asociație lucrativă în permanență . Majoritatea activităților au fost realizate de către membrii asociației utilizînd echipamentele achiziționate. Cu economie și cu muncă susținută în organizația noastră se pot face lucruri mari și importante.

  Vezi Galeria Foto 

   View only 'Topic 1'