REZERVAŢIA NATURALĂ PRIVATĂ (2 ha) din 1974 cu măsuri de conservare specială totală (270 specii ierboase, 38 specii lemnoase, 560 specii nevertebrate, 36 specii macromicete: ciuperci, 8 specii micromamifere, 4 specii macromamifere: căpriori, cerbi, mistreţi, urşi, 76 specii păsări forestiere, cuibăritoare, oaspeţi de iarnă, de pasaj, de vară).

 FOIŞOR DE OBSERVARE A REZERVAŢIEI – 12 locuri – realizat în proporţie de 100%


Excursie Frasin Plutonița Rezervația Naturală