Fluvariumul din incinta Facultății de Biologie București, a funcționat între anii 2000 și 2022,conţinea 5 habitate reofile distincte în care se realizau simultan conservarea şi reproducerea în captivitate la 5 specii diferite de peşti rari.

     În anul 2022 a fost demolat construindu-se pe locul lui  un nou Institut de cercetare al Universității din București- Facultatea De Biologie ân incinta căruia amenajăm  un laborator  special de cercetare pentru studenți , masteranzi,doctoranzi,  cu teme de cercetare   experimentale obținute prin proiecte de cercetare.

2000-2012 - Fluvarium din curtea Facultatății de Biologie Universitatea București