Micii Rangeri - Proiect Aquaaterra

SCOP

Formarea a cât mai multor refugii protejate pe proprietățile elevilor, părinților, bunicilor lor, care să devină la fel ca rezervația noastră, oaze sălbatice pentru floră și faună, unde aceste specii să se poată dezvolta în liniște, să se realizeze creștereea efectivelor populațiilor lor. Aceste refugii vor deveni în timp motiv de mândrie, vor genera posibilități mari de dezvoltare, de investiții în turism, agroturism, ecoturism, agricultură bio și acvaponie, permacultură, ca noi tehnologii prietenoase față de natură care vor schimba treptat mentalitățile în munții Carpați.

Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor acumulate în școală și facultate, aplicarea lor în cazuri concrete. Prin acest proiect demonstrăm că știm unde este începutul și unde trebuie să se ajungă în câțiva ani cu schimbarea mentalităților comunităților, prin creșterea respectului față de natură, față de nevoile reale ale speciilor și habitatelor. Se vor înțelege beneficiile pe care le poate aduce dezvoltarea durabilă aplicată concret pe fiecare proprietate privată în zona montană unde biodiversitatea este prezentă mai mult ca oriunde și acolo unde se petrece de fapt masacrul în zilele noastre, asupra pădurilor private, de către părinții și bunicii copiilor care astfel nu prea au viitor.

Creşterea gradului de conştientizare şi a gradului de acceptare a importanţei ecosistemelor naturale de către comunităţile din zona.

OBIECTIVE

 

Obiectiv general: Creșterea implicării comunitățiilor locale din zonă pentru armonizarea acțiunilor de protecție a ecosistemelor naturale.

Obiective specifice

1.  Promovarea ariilor protejate în comunităţile şcolare din Frasin, Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc, cu participarea a 240 elevi, 12 profesori şi 30 părinţi la programul interactiv „Ariile protejate și prietenii lor” - activități educationale (în cadrul școlii și în teren);

2.  Dezvoltarea parteneriatului local prin organizarea unui worhshop cu tema „VALORIFICARE

POTENȚIALULUI NATURAL ÎN ACTIVITĂȚILE SOCIALE, CULTURALE ȘI ECONOMICE” la sediul Stațiunii de cercetare Aquaterra – Frasin.

3.  Creșterea vizibilității și gradului de cunoaștere a ariilor naturale protejate în rândul a minim 500 locuitori din zonă prin implementarea tehnologiilor informaționale – ca mijloc de promovare.

NECESITATE

Proiectul vine in sprijinul menţinerii acestor habitate şi a diversităţii lor biologice, dar şi pentru că reprezintă un obiectiv important pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale.

Este necesară educaţia grupului ţintă prin diferite instrumente, promovarea şi popularizarea ariei protejate în rândul comunităţii pentru a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul comunităţii locale astfel:

1.  Promovarea ariilor protejate în comunităţile locale și comunităţile şcolare.

Şcolile din perimetrul sitului respectiv al ariilor protejate, nu beneficiază de programe integrate de ecologie de genul Junior Ranger, deoarece nu fac parte din cadrul comunităţilor ce sunt în perimetrul lor. De aici rezidă şi nevoia unor activități de educaţie ecologică, în parteneriat cu organizaţii/custode, ce au expertiză în acest domeniu.

 

2.  NU PUTEM PROTEJA/ACCEPTA CEEA CE NU IUBIM, NU IUBIM CEEA CE NU CUNOAŞTEM

Ariile protejate sunt unul dintre obiectivele de petrecere a timpului liber a tinerilor care locuiesc în comunităţile limitrofe. Acţiunile lor sunt de multe ori neresponsabile : parcurgerea cu diverse utilaje (ATV-uri); vetre de foc şi gunoaie etc, toate acestea lăsând în urmă: tranşee ale acestor utilaje care distrug fâneţele; zone arse de vetrele de foc cu gunoaie.

 

-   Activităţile şcolilor se bazează mai mult pe acţiuni de igienizare, unde caracterul de cunoaştere a valorilor din ariile protejate este redus. Acest lucru s-a observat la prezentarea rapoartelor de activitate a şcolilor, organizate de APM şi primării.

Activităţile şcolilor nu au ca obiective promovarea ariilor protejate, de aici şi nevoia unei expoziţii permanente care să aducă imagini şi date despre valorile naturale existente; de un program coerent cu activităţi care să stimuleze elevii pentru explorare, participare şi implicare.

Nivelul scăzut de conştientizare al importanţei ariilor protejate, al valorilor naturale permite creşterea continuă a presiunilor şi ameninţărilor la adresa acestora sub pretextul dezvoltării. Dar acţiunile de conştientizare ale publicului larg presupun eforturi mari şi impactul nu este întotdeauna vizibil.

Grupul ţintă cel mai sensibil la acţiunile de educaţie sunt copiii. Mai mult decât atât, ei acţionează şi ca „vectori” foarte eficienţi de transmitere a informaţiei către adulţi. Dar, cu toate că există câteva programe de finanţare pentru sectorul ONG care sprijină implicarea copiilor în activităţi, acestea pot atrage şi implica un număr limitat de copiii.

mijloc de educaţie pentru vizitatorii din comunitate: excursia va crea, în mod special vizitatorilor din comunitate, posibilitatea practicării unui turism interactiv, de interpretare şi explorare a potenţialului natural al zonei, dar şi de înţelegere şi acceptare a unei arii protejate, fiind o alternativă a turismului de masă pentru respectarea biodiversităţii.

– pentru profesori reprezintă şi suport pentru activităţi educative şi o impulsionare a activităţilor de turism ecologic.

Panourile vor promova aria protejată prin imagini şi text și vor cuprinde informații privind flora şi fauna răspândite pe acest traseu etc. dar şi invitaţia la respect faţă de aceste valori naturale.

GRUPUL ŢINTĂ

·  10 Unități școlare din Gura Humorului, Frasin, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, Iași

  minim 40 participanți la Workshopul VALORIFICAREA POTENTIALULUI NATURAL IN ACTIVITATILE SOCIALE, CULTURALE SI ECONOMICE

 -tinerii din comunitățile locale prin oferta extracuriculară


PLAN DE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI

1.  Vizitarea și prezentarea oazei sălbatice de la Stațiunea Aquaterra (microrezervația proprie), istoricului realizării ei de de acum 35 de ani și a celorlalte obiective ale asociației și stațiunii, tot cu rol major în conservarea și salvarea speciilor rare, dezvoltarea agriculturii montane, elaborarea de noi tehnologii eficiente de filtrare a apelor reziduale, realizarea unor sisteme acvaponice și de permacultură. Se va face un ciclu de vizite săpătămânale în perioada școala altfel, în week-end-uri, în grupuri mai mici sau mai mari.

Prin acest proiect vrem să schimbăm mentalitățile, stimularea respectului față de natură, va putea să le dea idei nobile copiilor care să ducă la refugii sigure pentru floră și faună pe proprietățile lor, ale părinților, rudelor și prietenilor prin puterea lor de convingere (prin vizite, participare la acțiunile asociației) pe care o pot dezvolta prin insuflarea focului sacru al pasiunii pentru protecția mediului vieții, natura din jurul nostru în toată splendoarea ei.

Prin proiect vor învăța câte ceva despre speciile rare de la noi din țară și ce putem face noi, stațiunea noastră, unde definitivăm infrastructura de cercetare, de reproducere a speciilor foarte rare, înainte de a fi prea târziu (adică înainte ca ele să dispară de tot din țara noastră).

2.  Aplicații practice privind lucrările silvice, metode, metodologii, pentru elevii, studenții și masteranzii școlilor silvice precum Școala Silvică din Câmpulung Moldovenesc și Facultatea de Silvicultură din Suceava; folosirea resurselor conform dezvoltării durabile, utilizarea inteligentă a resurselor.

3.  Le vom prezenta conceptele dezvoltării durabile, ce presupune conceptul, ce trebuie să facă fiecare cetățean, ce pot face ei, cât pot convinge părinții, rudele ca să acționeze ca prieteni ai naturii în administrarea pădurilor, fânețelor proprii, vâlcelelor, izvoarelor de pe proprietățile lor nu ca distrugători ai naturii și ce fel de noi ferme montane bio pot dezvolta în viitor.

Schimbările climatice majore duc la inundații și secete prelungite iar copiilor nici nu li se spune adevărul pentru a crește altfel.

4.  Se formează viitorii silvicultori dintre elevii din zonă, vor fi stimulați cei mai inventivi elevi, se vor face teze valoroase, lucrări de diplomă împreună cu elevii Liceului silvic (Colegiul Silvic Câmpulung  Moldovenesc), studenții Facultății de Silvicultură, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, pe baza parteneriatului pe termen lung și dezvoltarea în permanență de noi proiecte;

 

5.  Lucrări științifice publicate în reviste internaționale, brevete și tehnologii noi de valorificare a resurselor genetice forestiere, în domeniul silviculturii ecologice rentabile, valorificarea inteligentă și durabilă a produselor principale și a celor secundare ale pădurii, conform normelor europene.

 

Brevete și tehnologii silvice cu aplicabilitate concretă în economia silviculturii românești înregistrate la OSIM (Oficiul Național de Invenții și Mărci).

 

6.  Centru interactiv terminat de construit și care desfășoară activ programe de educație publică și formare profesională pentru tineri, conștientizare cu privire le necesitatea aplicării prin înțelegerea și însușirea conceptelor de dezvoltare durabilă de către elevi și profesorii lor.

 

7.  Decernarea de premii celor mai buni copii și profesori din școlile vizate și realizarea ca fond de premiere a trei laboratoare model de biologie - colțul naturalistului - în școlile care în timp de un an se vor dovedi cele mai active în promovarea conceptelor ecologice și vor fi mai activi în realizarea obiectivului principal - crearea de noi oaze private ale copiilor. Vom încerca astfel să schimbăm la 180º paradigma tăierilor de păduri din munții Carpați - copiii îi vor convinge pe părinții lor să nu le taie ci dacă tot sunt pentru viitorul lor, să le lase ca oaze sălbatice, sanctuare ale naturii, din care ei în viitor vor putea beneficia prin dezvoltarea turismului montan prin realizarea mai târziu de investiții private pe termen lung.

 

8.  Realizarea unui film documentar specific, un „making off” al etapelor derulării proiectului, dar și filme specifice, lecții video de silvicultură;

 

9.  Realizarea unei documentații foto și promovarea ei pe Facebook, Twitter, emailuri către cei responsabili.

 

10.  Realizarea unui website al centrului, informarea publicului larg cu privire la acțiuni, sponsori, alte proiecte desfășurate cu același scop, realizări, companii implicate, personalități implicate, etc.

 

Când vom organiza întâlnirile noastre acolo cu elevii? În fiecare week-end la solicitarea lor dar și la provocarea noastră continuă cu ocazia zilelor destinate implementării educaționale ale conceptelor: Ziua Pământului, Ziua Mediului Înconjurător, Ziua Copilului, sfârșitul de an școlar (ultima zi sau ultimile șapte zile), vacanța de vară (tot timpul suntem la dispoziția lor), Săptămâna Animalelor Sălbatice (ultima săptămână din octombrie), Ziua Biodiversității, vacanțele lor și în perioadele de educație activă, Săptămâna altfel.

 

Cum? Avem instructori în permanență, pentru vizitatori, mai ales copii, care vin mereu pentru a vedea speciile rare de pești, plante, rezervația noastră.

 

Prin proiect vom asigura campania publică și dezvoltarea mijloacelor educaționale care ne lipsesc și prin care vom crea facilități profesionale mult mai mari pentru campania publică - crearea de noi oaze de sălbăticie în zonă.

 

Termen de realizare doi ani dintre care la început un an de la primirea finanțării (obținere de noi autorizații de construcție, reproiectare și refacere de documentații tehnice).

 

Activitățile de educație se vor eșalona pe un an de la data finisării. Un an de construcții și finalizare de lucrări și un an de desfășurare al programului.

 

 


Ultima modificare: Sunday, 11 December 2022, 15:14